try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bilim Köşesi
Bilim ve Teknik

Evrim Safsatası

warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'privatemsg_menu_access' not found or invalid function name in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/bilim/includes/menu.inc on line 454.

SON yıllarda ülkemizde Darvin’in evrim teorisini çürüten çok kitap çıkartıldı, bunların bir kısmı yabancı dillerde de yayınlandı, bu gayr-i ilmî ...izmin ipliği pazara çıktı.

Ateistler, din karşıtları, inançsızlar bu teoriye can simiti gibi sımsıkı sarılmış bulunuyor. İflâs etmiş olduğunu, öldüğünü bilmiyorlar mı? Pekâlâ biliyorlar ama ellerindeki en büyük tutamak budur ve onu bırakmak istemiyorlar. Bu halleriyle, çok sevdikleri birinin ölüsünü mumyalatıp onunla birlikte yaşayanlara benziyorlar.

Darvin teorisi nedir?

(1)İflâs etmiş, çürütülmüş, bilime aykırı bir nazariyeden ibarettir.

(2) Bu teori İslâm dinine tamamen aykırıdır. Bir kimsenin hem Müslüman, hem de darvinist olması mümkün değildir.

Bir Müslüman nasıl marksist olamazsa, darvinist de olamaz. Darvinizm, Marksizmin biyolojik ikiz kardeşidir.

Hulki Cevizoğlu bey, Cevizkabuğu’nda darvinizmle ilgili bir program için bir hafta boyunca darvinist profesörleri davet etmiş, hiçbiri gelmemiş, katılmamış. Nasıl gelsinler ki, darvinizm ölmüştür, rezil olacaklardır.

Bizdeki bugünkü haliyle darvinizm ilmî bir teori olmaktan çıkmış, bir sahte din haline gelmiştir.

Dünyamızdaki bugünkü canlılar, bakteriler, böcekler, balıklar, kuşlar, velhasıl bütün hayvanlar ve insanlar maddeden meydana gelmiş, tekâmül ede ede bunca çeşit ortaya çıkmış... İnsanın buna inanması için deli olması gerekir. Böyle bir şeyin olması ihtimali sıfırdır. Lisansız bir maymunu bir daktilo makinesinin önüne koyacaksınız ve hayvan rastgele tuşlara basacak... Bu maymunun rastgele tuşlara basa basa Shakespeare’nin Hamlet’ini yazması ihtimali var mıdır?

İşte evrim teorisi de böyle bir şeydir.

Peki bizdeki birtakım Pembeler niçin evrim teorisini din gibi benimsemişlerdir?

İlim aşkıyla mı?.. Güldürmeyin beni.

Müslüman çocuklarına evrim teorisini kabul ettirebilirlerse onları İslâm’dan çıkartmış olurlar da onun için.

Kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar, uzmanlarıyla bu teoriyi enine boyuna tartışsınlar. Millet jüri olsun.

Bu gibi tartışmalara sayın evrimciler, sayın darvinciler niçin katılmıyorlar? Korktukları bir şey mi vardır?

Böyle bir tartışmanın elbette birtakım şartları olacaktır.

Bir: Tartışmayı idare eden kimse bîtaraf ve objektif hareket edecektir.

İki: Şarlatanlık, demagoji, safsata yapılmayacaktır.

Üç: İlmin, aklın, mantığın, sağlam verilerin dışında bir şey söylenmeyecektir.

Evrim teorisi, darvinizm bizim dinimize göre küfürdür. Böyle bir tartışmada Müslümanlar bu hususu gündeme getirmezler. Konu, bilimsel olduğu iddia edilen bir teoridir. Sadece bu çerçeve içinde konuşulur, tartışılır.

Evrim teorisinin ilmî olmadığı, yanlış olduğu, gerçek ilmin onu çürüttüğü konusunda dünya dillerinde nice kitap yazılmıştır.

Eskiden inançsız, ateist, kâfir kimseler maddenin kadim olduğunu iddia ediyorlardı. Sonra ilim bu inancı çürüttü. Dünyadaki, kainattaki her maddenin, her varlığın bir yaşı vardır, bir başlangıcı vardır. Başlangıcı bilinen, önce yokken sonradan var olan bir şeyin kadim olması mümkün müdür?

Evrim teorisini çıkartan Darvin, Karl Marx’ın yakın arkadaşı ve dostuydu. Yani inançsızdı, materyalistti, nasipsizdi. Üstelik de Türk düşmanıydı. Türk düşmanı olması ilmî tartışmalarda bizim objektifliğimizi zedelemez, bu hususu bahis konusu yapmayız.

Yakın tarihte insanlığa inanç bakımından en büyük zararı iki kişi vermiştir: Darvin ve Marx. İkisi de maddeci, ikisi de ateist, ikisi de sahte ve ilim dışı birer ideolojinin ve teorinin kurucusu.

Evrim teorisini, darvinizmi sadece Müslümanlar reddetmiyor. İnançlı bir Hıristiyan, inançlı bir Musevî de böyle bir safsatayı kabul edemez. Ederse dininden çıkmış olur.

Evrimciler, darvinciler doğrusu çok tiyatrocu kimselerdir. Vaktiyle İngiltere’de sahtekârın biri bir maymunun çene kemiğini bulmuş, bunu biraz eğelemiş ve darvin teorisini ispat eden bir kalıntı olarak ilim âlemine sunmuştu. Bütün darvinciler, bütün evrimciler sevinç ve coşku ile ayağa kalkmışlar, bu konuda binlerce sözde ilmî makale yazılmış, konuşma yapılmıştı. Sonra sahtekârlık ortaya çıkmış, balon patlamıştı. Bu konuda bir yazı tercüme ettirdim, inşaallah Millî Gazete’ye vereceğim, yayınlansın.

Bir ara Habeşistan’da mı, Kenya’da mı şimdi iyi hatırlamıyorum, yine bir maymunun küçük ve çürük bir kemiği bulunmuştu. Evrimciler bu kemiğe mal bulmuş magribî gibi sarılmışlar, maymuna Lucie ismini vermişler, hatta ressamlara başvurarak onun bir de resmini yaptırmışlardı. Çok eski çürük bir kemik parçası... Bu kemiğe sahip olan hayvanın resmi yapılıyor. Doğrusu şu evrimciler ne hayalperest insanlar.

Bendeniz akla, ilme büyük değer veren bir kimseyim. Ancak aklın sınırları vardır. Aklın üzerinde bilgi kaynakları vardır. Dünyanın en akıllı insanı Hazret-i Muhammed’dir. İnsan aklı onun tuttuğu ışıkta hareket ederse doğruyu bulur. Muhammed aleyhisselâmın kesin olarak bildirdiğine, söylediğine aykırı her şey yanlıştır.

Ateistler, evrimciler, darvinciler “Dogmatik düşünce!” diyeceklerdir. Bizimki dogmatik de onlarınki nedir? Bilimsel mi?Yok canım! Onların düşüncesi de dogmatiktir. Marks, Darvin, materyalizm, ateizm dogmatizmi.

Özetliyorum:

Evrim ve darvinizm teorisi konusunda ilim, akıl, mantık, bilgelik bizMüslümanlarla birliktedir.

Bu teoriler kesinlikle ilmî değildir.Bir ara marksizm için “Bilimsel sosyalizm” deniliyordu. Marksizm ne kadar bilimselse, darvinizm de o kadardır.

Darvinizm çürütülmüş, iflâs etmiş, onun yerine neo-darvinizm çıkarılmış, o da çürütülmüş, iflâs etmiştir.

Evrimcilerin, darvinistlerin cesaretleri varsa buyursunlar açık oturumlarda tartışmaya çıksınlar. Bendeniz konunun uzmanı değilim. Müslümanların bu sahada uzmanları, bilenleri vardır, onlarla tartışsınlar.

Evrimciler bizi inançlarımızın tesiri altında kalmakla suçluyor. Onlar da kendi inançlarının, kendi dogmalarının tesiri altında değil midir? Ancak aramızda bir fark var: Bizim inançlarımız ile ilim paraleldir. Onların inançları ise ilme aykırıdır.

Evet evrim ve darvinizm yanlıştır. Doğru olan yaratılış inancıdır. Madde kadim değildir. Materyalistlerin “Zarurî tesadüf” dedikleri şey bir safsatadan, kuruntudan ibarettir. Dünyanın yaşı, bugünkü canlı çeşitliliğinin evrim teorisine göre meydana gelmesi için yeterli değildir. İnsan maymundan türememiştir, lâkin bazı insanlar maymuna dönüştürülmüştür.

Doğruları İslâm söylemektedir, Kur’ân söylemektedir, Hazret-i Muhammed aleyhisselâm söylemektedir.

Amerika’da, Avrupa’da nice büyük ilim adamı, nice engin kültürlü yüksek insan Müslüman oldu. Niçin? Çünkü İslâm ile gerçek ilmin söyledikleri arasında çelişki olmadığını gördüler.

Evrim ve darvinizm teorisine karşı bir seferberlik başlatılmalı ve aklı karıştırılan gençlerimiz, vatandaşlarımız uyarılmalı ve kurtarılmalıdır.

Son söz:

Bu teori ilme aykırı, bilgeliğe aykırı, mantığa aykırı, temiz ve doğru inançlara aykırı bir küfür ideolojisidir. Küfür Arapça’da gerçeği örtmek, gizlemek demektir.

Mehmet Şevket Eygi

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar